0 555 057 36 25

Marka Temizlik

 

ANTALYA V?LLA TEM?ZL???

   Son dönemlerde oldukça s?k yap?lan villa yap?lar? Antalya'da villa temizlik ihtiyac?n?da üst seviyelere ç?karm??t?r. Bu noktada Antalya temizlik ?irketleri aras?nda bir numaral? temizlik firmas? olan Marka Temizlik, villa, yal?, kö?k gibi yap?lar?n?z?n temizli?inde sizlerin hizmetindedir.

   Villa tipi yap?lar normal evlerde kullan?m alan? olarak daha büyük ve geni? oldu?u için temizli?i konusunda da hassas davranmak ve titiz çal??mak gereklidir. Konyaalt? temizlik firmas? Marka Temizlik, bu alanda uzman personeli ve profesyonel ekipmanlar? ile siz de?erli mü?terilerimize kaliteli ve güvenli villa temizlik hizmetini sunuyor. 

    Özenle yap?lmas? gereken villa temizli?inde Konyaalt? temizlik ?irketi olarak biz, buharl? temizlik makineleri ile temizlik yapmaktay?z. Villan?daki her e?yay? özenle ve hijyenik olarak temizliyoruz ve e?yan?n yap?s?na uygun olan temizlik malzemelerini kullan?yoruz. Camlar?n ve pvc bölümlerin temizli?ine özen gösteriyoruz.

    Mutfak bölümlerinde, fayanslar?n kirlerden ve ya?landan ar?nmas? için özel temizlik malzemeleri kullan?yoruz. F?r?n ve aspiratörü titizlikle temizliyoruz. Beyaz e?yalar?n?z?n altlar? dahil tüm alanlar? özenle temizleyip, sizlere tertemiz bir ya?am alan? b?rak?yoruz.   

    Tuvalet ve banyo temizli?i en önemli konu oldu?u için bu bölümlerin temizli?inde profesyonel temizlik malzemeleri ile uzman ekibimiz hijyenik bir temizlik yapmaktad?r. Lavabo ve klozetlerin dezenfekte edilmesi, aynalar?n ve dolaplar?n temizlenmesi i?lemleri yap?lmaktad?r.

    Sizde daha temiz ve kaliteli ya?am sürmek istiyorsan?z Konyaalt? temizlik firmas? olan Marka Temizlik firmas?ndan hizmet alabilirsiniz.