0 555 057 36 25

Marka Temizlik

 

ANTALYA OTEL VE MOTEL TEM?ZL???

   Turizm kenti Antalya'da bulunan çok say?da otel ve motel var. Özellikle yaz aylar?nda tatil yapmaya gelen turistlerin otel ve motellerde dinlenmenin yan?nda temiz ve hijyenik bir alanda tatil yapma arzular? vard?r. Bu istekler do?rultusunda otel ve motellerin temiz ve hijyenik olmas? çok önemlidir.

   Otele giri?ten itibaren her bölümünün son derece temiz olmas? turistler aç?s?nda çok önemlidir. Bu sebepten Antalya temizlik firmalar? Marka Temizlik sizlere otel ve motel temizli?i hizmetini sunmaktad?r.

   Otel ve motel temizli?i hizmeti kapsam?nda, otelin lobi, restorant gibi ortak kullan?m alanlar? ve tüm katlar ve odalar temizlenmektedir. Zeminler için zeminin çe?idine göre özel temizlik ekipmanlar? ve deterjanlar? kullan?l?r ve tüm kirlerden ar?nd?r?l?r. Katlarda ve odalarda ise uzman personelimiz en iyi ?ekilde temizlik hizmetini sunar. Otelin camlar? ve d?? cephesi özenle temizlenerek ilk günkü haline getirilir.

   Konyaalt? temizlik ?irketi olarak otellere ve motellere sundu?umuz temizlik hizmetinde, kat ve odalar?n temizli?i ile otelin ortak kullan?m alanlar? ve d?? cephesinin temizli?ide özenle yap?l?r. Faaliyet halindeki oteller haricinde, tadilat? yada in?aat? yeni bitmi? otel ve motellere de temizlik hizmetini sunmaktay?z.

   Konyaalt? temizlik ?irketi olarak Marka Temizlik, tadilat? ve in?aat? yeni bitmi? otel ve motellerin temizli?inde, profesyonel ekipmanlar ile tüm in?aat art?klar?ndan alan? ar?nd?rarak üst düzey temizlik hizmeti sunar. Otel ve motel temizli?inde uzman kalite ar?yorsan?z Konyaalt? temizlik firmas? Marka Temizlik ile ileti?ime geçiniz.