0 555 057 36 25

Marka Temizlik

 

ANTALYA OF?S TEM?ZL???

     Hayat?m?z?n ço?u zaman? çal??makla, çal???rkende genellikle ofiste yada büroda geçmektedir. Bu yüzden çal??ma ortam?n?n hem sa?l?k aç?s?ndan hemde çal??ma performans?n?n yükselmesi aç?s?ndan düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Kirli ve temiz olmayan bir çal??ma ortam?nda personelin ba?ar?l? olma ihtimali çok dü?üktür. Bu yüzden Konyaalt? temizlik ?irketi Marka Temizlik, sizlere profesyonel olarak, Antalya ofis temizli?i ve büro temizli?i hizmetini sunuyor.


    Ofis içerisindeki tüm malzeme ve ekipmanlar?n temizli?i uzman personelimiz taraf?ndan titizlikle yap?l?r. Bu sayede tertemiz bir ofise kavu?ursunuz. Ofis içindeki masa ve sandalyelerin temizli?i, camlar?n silimi ve pvclerin kirlerden ar?nd?r?lmas? i?lemleri yap?l?r. Ayr?ca kullan?lan telefonlar, bilgisayarlar, prizler vb. bölümler titizlikle temizlenirken, ekipmanlara zarar verilmez. Ofis içinde kullan?lan lavabo ve tuvaletlerin temizli?i özel dezenfektanlar ile yap?l?r ve temiz kullan?ma sunulur. Zemin temizli?i s?ras?nda gerekli olan yerlede özel temizlik ekipmanlar? kullan?larak tüm kirlerden ar?nd?r?l?r.