0 555 057 36 25

Marka Temizlik

 

ANTALYA MA?AZA VE AVM TEM?ZL???

   Konyaalt? temizlik ?irketi olan Marka Temizlik, Antalya genelinde tüm ma?aza ve avmlere temizlik hizmetini sunmaktad?r. ?n?aat? yeni bitmi? yada i?ler durumda olan ma?aza ve avm temizli?inde üst düzey temizlik hizmeti ve profesyonel kadromuzla sizlerin hizmetinizdeyiz.

   Antalya genelindeki tüm ma?azalara hizmet vermekteyiz. ?n?aat? veya tadilat? yeni bitmi? olan avm yada ma?azalar?n?z?n temizli?inde, tüm tadilat ve in?aat art?klar?ndan ar?nd?r?lmas?, ve vitrinlerinizin ve camlar?n?z?n özel ekipmanlarla temizlenmesi, varsa raflar?n?z?n yada standlar?n?z?n temizlenmesi hizmetini vermekteyiz.

   Antalya temizlik firmalar? olarak, faaliyeti devam eden avm yada ma?azalar?nda ise sergiledi?iniz ürünler dahil olmak üzere tüm ma?aza yada avmyi özel ekipman ve temizlik malzemeleri ile temizliyoruz. Camlar?n iç ve d?? silimi ve vitrin temizli?i, ayr?ca zemin temizli?i sundu?umuz hizmetler aras?nda yer almaktad?r.

   Sizde avm yada ma?azan?z?n farkedilir olmas?n? istiyorsan?z Konyaalt? temizlik firmas? olan Marka Temizlikten profesyonel temizlik hizmetini alabilirsiniz.