0 555 057 36 25

Marka Temizlik

ANTALYA KURUMSAL PERSONEL TEM?N?

    Antalya temizlik ?irketleri aras?nda en kaliteli ve güvenilir ?irket olan Marka Temizlik, siz de?erli kurumsal firmalara personel temini hizmetini de sunmaktad?r.

   Oteller, fabrikalar, ma?azalar, avmler ve daha pek çok kurumsal firmaya personel temini hizmetimiz ile Konyaalt? temizlik firmas? olarak mü?teri memnuniyeti odakl? çal??malar?m?za devam ediyoruz.

    Siz de?erli firmalar?n, istekleri do?rultusunda size en uygun personeli temin ediyoruz ve temin etti?imiz personelin tüm masraflar?n? kar??l?yoruz. ?? güvenli?i ve ssk primleri dahil Konyaalt? temizlik firmas? olarak taraf?m?zdan kar??lanmaktad?r.

    Sa?lad???m?z personel temini hizmetimiz siz de?erli kurumsal firmalara ayl?k olarak faturaland?r?l?p, ek olarak herhangi bir masraf istenmemektedir.

    Sizde kurumsal firman?za personel temini konusunda yard?m almak isterseniz, Konyaalt? temizlik firmas? olarak Marka Temizlik hizmetinizdedir.