0 555 057 36 25

Marka Temizlik

 

ANTALYA GEM? VE YAT TEM?ZL???

   Antalya sahil kenti olmas? itibariyle, liman ve marina say?s?da buna ba?l? olarak fazlad?r. Gerek ticari gerek hususi kullan?m için olan yat ve gemilerin temizli?ide özenle yap?lmal?d?r. Bu konuda uzmanl??a sahip olan Antalya temizlik firmalar? Marka Temizlik, sizlere yat ve gemi temizli?i konusunda da hizmet vermektedir.

   Gemilerin yap?m?nda kullan?lan malzemeler özel oldu?u için temizli?inde de özel temizlik malzemeleri kullan?lmal?d?r. Gemi ve yat temizli?i titizlik isteyen bir i? oldu?undan sadece bu konuda uzman ki?iler taraf?ndan yap?lmal?d?r. Konyaalt? temizlik ?irketi olarak bizler uzman ekibimiz ve bu konuda profesyonel ekipmanlar?m?z ile gemi ve yatlar?n?z için temizlik hizmetimizi sunuyoruz. 

    Gemi ve yatlarda d?? ve iç olarak temizlik hizmeti sunmaktay?z. ?ç bölümlerde bulunan, çekmeceler, dolaplar, yatak odalar?, hal?lar, yüzeyler, camlar ve çerçeveler titizlikle temizlenir. Bunun d???nda d?? cephe ve güverte temizli?i özel temizlik malzemeleri kullan?larak yap?l?r.

    Konyaalt? temizlik firmalar? aras?nda gemi ve yat temizli?i konusunda uzman olan Marka Temizlik, sizlerede bu hizmeti sunmaktan mutluluk duyar.