0 555 057 36 25

Marka Temizlik

 

ANTALYA FABR?KA TEM?ZL???

   Antalya Konyaalt? temizlik ?irketi Marka Temizlik, Antalya bölgesinde fabrika temizli?i konusunda uzman ekibi ve temizlik ekipmanlar? ile siz de?erli mü?terilerimizin hizmetindedir.

   Özellikle fabrikalar gibi geni? ve büyük alanlar?n temizli?i, uzmanl?k gerektiren bir i?tir. Bu sebepten dolay? 10 y?ll?k tecrübemizle fabrika temizli?inde öncü Konyaalt? temizlik firmas? olarak sizlere hizmet veriyoruz. Gerek faaliyet halindeki gerekse in?aat? yeni bitmi? fabrikalar?n temizli?inde profesyonel hizmet ar?yorsan?z Marka Temizlik olarak sizlerin yan?nday?z. 

    ?n?aat? yeni bitmi? fabrikalarda, bina tüm in?aat art?klar?ndan ar?nd?r?l?p temizlenir. D?? cephe ve camlar?n temizli?i yap?larak, tüm kir ve tozlardan ar?nd?r?l?r. Faaliyeti süren fabrikalarda ise, çal??ma sistemi devam edecek ?ekilde zeminler temizlenir ve d?? cephe kirlerden ar?nd?r?l?r.

    Sizde profesyonel fabrika temizli?i hizmeti almak istiyorsan?z Konyaalt? temizlik firmas? Marka Temizlik ile ileti?ime geçebilirsiniz.