0 555 057 36 25

Marka Temizlik

 

ANTALYA DI? CEPHE CAM TEM?ZL???

    Antalya temizlik ?irketleri aras?nda 10 y?ll?k tecrübemizle siz de?erli mü?terilerimize kaliteli temizlik hizmetini sunuyoruz. D?? cephe ve cam temizli?i konusunda 10 y?ll?k tecrübemizle profesyonel hizmet anlay??? ile siz de?erli mü?terilerimizin hizmetindeyiz.
 

    Temizli?i en zor alanlardan biri olan d?? cephe ve cam temizli?i Konyaalt? temizlik firmas? olan Marka Temizlik ile zor olmaktan ç?k?yor. Profesyonel ekibimiz ve ekipmanlar?m?z ile d?? cephe kompozit ve cam temizli?ini hem kaliteli ?ekilde hemde mü?teri memnuniyetini ön plana ç?kartarak yap?yoruz. D?? cephe ve cam temizli?i hizmetlerinde  dikkat edilmesi gereken en önemli husus güvenliktir. Bu sebepten Konyaalt? temizlik ?irketi olarak hizmete ba?lamadan önce çevre ve i? güvenli?ini sa?l?yoruz. bina yüksekli?ine uygun olarak çe?itli profesyonel ekipmanlar kullan?yor ve üst düzey temizlik malzemeleri ile temizlik yap?yoruz.